Polityka prywatności

Szanowny Użytkowniku, w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób Firma JK-AGRO Krzysztof Jeziorski prowadząca firmę i sklep internatowy pod adresem www.jk-agro.pl, przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Krzysztof Jeziorski prowadzący Firmę Handlowo Usługową JK-AGRO Krzysztof Jeziorski z siedzibą w Janowo 33 87-620 Kikół.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez JK-Agro?
Jeśli masz pytania dotyczące możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres e-mail: biuro@jk-agro.pl.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas składania zlecenia, wykonania usługi przez JK-AGRO lub telefonicznie pod numerami podanymi na stronie internetowej www.jk-agro.pl w zakładce kontakt. Bądź później, podczas korzystania z usług firmy JK-AGRO Krzysztof Jeziorski.

W jakim celu i na jakiej podstawie JK-Agro przetwarza Twoje dane osobowe?
Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z usług JK-AGRO;
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania zamówień i ich historii;
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji usługi za pośrednictwem JK-AGRO;
 • umożliwienia wystawienia opinii, recenzji czy komentarzy;
 • zapewnienia możliwości realizacji płatności za przeprowadzone transakcje;
 • umożliwienia uczestnictwa w programach promocyjnych JK-AGRO;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez JK-AGRO;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronie internetowej www.jk-agro.pl celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji.